uitnodigingintern

Geachte interne relatie / collega,

Namens de afdeling Inkoop van de Universiteit Twente nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de leveranciersdag van de Universiteit Twente, welke op dinsdag 12 september a.s. zal plaatsvinden.

Aanleiding

Op 12 september 2017 organiseert de afdeling Inkoop van de Universiteit Twente haar tweede Leveranciersdag.

Voor deze dag hebben we een groot aantal belangrijke leveranciers en stakeholders van de inkoopfunctie van de UT uitgenodigd. Het thema van de middag is leverancierstevredenheid, daarnaast zult u geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de Universiteit Twente.

Programma

12.00 – 13.00 uur

Ontvangst met lunch in gebouw Ravelijn 1501

 

13.00 – 13.15 uur

Welkom door Geert Jan Westhof, manager Inkoop

Inleiding leveranciersdag

13.15 – 13.45 uur

dr. Mirjam Bult-Spiering, vicevoorzitter College van Bestuur

Introductie UT

13.45 – 14.00 uur

Pim Fij, directeur Facilitair Bedrijf

Stand van zaken Campus en FB

14.00 – 14.45 uur

Presentatie prof.dr. Holger Schiele

Leverancierstevredenheid

14.45 – 15.00 uur

Pauze met koffie/thee

 

15.00 – 16.30 uur

Workshops door prof.dr. Holger Schiele

 

16.30 uur

Afsluiting onder het genot van een hapje en drankje

 

Wij verzoeken u vriendelijk uw deelname te bevestigen vóór 1 september 2017 via deze link.

De presentaties en verslagen van de bijeenkomst worden na afloop gepubliceerd op: www.utwente.nl/inkoop.

Wij hopen u 12 september a.s. op de campus van de Universiteit Twente te mogen begroeten.

Hoogachtend,

Geert Jan Westhof,

Manager Inkoop.

Leveranciersdag Inkoop 2017 (intern)

Aanmelden Leveranciersdag 2017

Aanmelden Leveranciersdag 2017De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.