Pilot afval scheiden boekt goede resultaten

Duurzaam ondernemen is een trend die door steeds meer bedrijven en organisaties serieuzer wordt aangepakt. Ook wij als UT, met onze groene campus, streven ernaar om door steeds duurzamer te werk te gaan een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij willen onder andere hierin een voorbeeld zijn voor onze omgeving!

Achtergrond pilot afval scheiden Vrijhof/Paviljoen

Onder andere het Facilitair Bedrijf (FB) is hiermee bezig. De suggestie om verbeteringen door te voeren in de UT afvalscheiding kwam onder andere naar voren uit het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In juni 2014 is daarom een pilot “afval scheiden” gestart in de Vrijhof en het Paviljoen. De pilot komt neer op het duidelijker scheiden van afval in 4 stromen (restafval, papier, plastic, swill/gft) en het meer centraal verzamelen van afval. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de hoeveelheid half gevulde afvalzakjes af.

Resultaten

Nu, een jaar later, is duidelijk dat deze manier van afval scheiden zijn vruchten afwerpt! Zo is de hoeveelheid restafval in de Vrijhof en in het Paviljoen met maar liefst 40% afgenomen. Ook is er van buitenaf, maar ook door onze eigen studenten en medewerkers, veel belangstelling naar de pilot. De vraag luidt massaal: "Wanneer wordt de rest van de Universiteit op deze manier ingericht?".

Vervolg

Op dit moment staan wij als Facilitair Bedrijf in het voortraject om het afval scheiden UT-breed uit te rollen. Allereerst zal er gesproken- en gekeken moeten worden hoe we het scheiden van afval het beste vorm kunnen gaan geven.  Daar gaan we mee aan de slag en daar informeren we over zodra er meer bekend is.  


Wil je meer te weten komen over de resultaten van de pilot? Kijk dan naar
dit document!