Duurzamere disposables

Minder milieubelastende disposables, dat is FBeter!

In de Waaier is begin 2015, een pilot gestart met duurzame food-service disposables: borden, bestek en bekertjes voor eenmalig gebruik. Deze disposables zijn ‘aantoonbaar minder milieubelastend’.

Dat blijkt uit onderzoek van Alan Campbell van de Paardekooper Van der Windt Groep, bezig met een PhD bij de CTW-vakgroep Ontwerp, Productie en Management (OPM) en ondersteund door Stichting Natuur & Milieu.

Kennis in eigen achtertuin

Het Facilitair Bedrijf wil met deze pilot laten zien dat de UT actief bezig is met duurzaamheid en dat kennis hiervoor ‘in de eigen achtertuin’ gewoon aanwezig is. Het Facilitair Bedrijf DOET duurzaam, dat is effe beter!

Depa Disposables, onderdeel van de Paardekooper Van der Windt Groep, introduceerde in de Waaier disposables van het merk Bright.

‘Iets heeft een effect op het milieu, maar hoe kan je dat laten zien?’, vraagt Campbell zich hardop af. ‘Om te kunnen beloven dat Bright aantoonbaar minder belastend is, maken we gebruik van de Life Cycle Assessment-methode, waarbij 19 milieu-impactfactoren over de gehele productcyclus meewegen.’

Deze factoren zijn bijvoorbeeld energiegebruik, bodemvervuiling en de schadelijkheid voor de mens. Op basis hiervan wordt een Eco Rating, een beoordeling op basis van 0 tot en met 5 sterren, gegeven. De disposables in de Waaier hebben minimaal 3 sterren; beter dan gemiddeld beschikbaar op de markt, volgens Campbell.

Besef laten landen

Volgens operationeel manager van UT-cateraar Sodexo, Frank Hampsink, bestaan er veel misstanden over disposables. ‘Er zijn veel claims in de branche dat bepaalde producten milieuvriendelijker zijn dan andere. Dat varieert van goed bedoeld tot ronduit misleidend. Bright-disposables zijn, wetenschappelijk onderbouwd, aantoonbaar minder belastend voor het milieu dan andere producten op de markt. Dat besef willen we laten landen bij studenten.’

Om dit bewustzijn onder de studenten te creëren, staan kaartjes op tafels in de Waaier, met daarop een QR-code die je naar een enquête leidt. ‘We vragen hiermee feedback aan studenten’, zegt Edward Looyé, brand manager van Bright. ‘We hopen dat studenten meedenken over de milieu-impact van disposables, zodat we het inzichtelijk kunnen maken en ons voordeel ermee kunnen doen.’

Ecologische voetafdruk

‘Het zijn concrete producten die dagelijks op grote schaal gebruikt worden’, zegt Campbell. ‘Het is belangrijk om te realiseren hoe het leven eruit zou zien zonder disposables. Het is een gigantische business met een enorme ecologische voetafdruk. Als we die voetafdruk op deze manier aantoonbaar kunnen verkleinen, leveren we daadwerkelijk een bijdrage aan het verminderen van milieubelasting.’