Bredere maaiers

C:\Users\BoschM\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KMORCS23\IMAG0271.jpgHet gras op de Campus wordt inmiddels gemaaid met bredere maaiers. Dit vermindert het aantal transportbewegingen, maar het gaat ook sneller, waardoor er minder brandstof wordt verbruikt. De traditionele kunstmest is vervangen door organische bemesting (o.b.v. granen). Kunstmest bevat zouten die belastend zijn voor het milieu.