Verminderen overblijven voedsel na evenement

VERMINDEREN VAN OVERTOLLIG VOEDSEL NA EVENEMENT = FBETER

Uit de workshops Duurzaamheid is onder meer benoemd dat men het zonde vindt dat er zoveel voedsel overblijft na evenementen.

Als Universiteit dienen we te voldoen aan wet- en regelgeving. Inzake voedselveiligheid is deze zeer duidelijk aanwezig. Voedsel mag bijvoorbeeld maximaal 2 uur ongekoeld aangeboden worden.

Ideeën om voedsel naderhand nog elders te gebruiken of uit te delen vallen hiermee meteen al af. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kan (en mag) hiervoor niet genomen worden.

Tevens kan het beeld dat er teveel voedsel aanwezig is tegenstrijdig zijn met het belang van de klant. Voor de klant is de uitstraling en de hoeveelheid van het aanwezige voedsel van groot belang ter ondersteuning van het daadwerkelijke doel van het evenement.

Acties/aandachtspunten:

·

Klanten kunnen tot 2 dagen van te voren hun aantallen nog wijzigen (Reserveringsbureau stelt zich hierin pro-actief op);

·

Sodexo hanteert kengetallen met betrekking tot grote aanvragen over de daadwerkelijke opkomst tijdens een evenement. En dus ook de daadwerkelijke inkoop van voedsel;

·

Sodexo en het Reserveringsbureau brengen duurzaamheid onder de aandacht van klanten en proberen klanten bewust te maken van de mogelijkheden.