Verminderen van reclame

REDUCEREN RECLAME = FBETER

Momenteel ontvangt de UT nog veel (papieren) reclame materiaal van leveranciers. Deze reclame folders worden veelal door interne bewoners van de campus in de papierbak gedeponeerd.

Vanuit het Thema FBeter is er een project opgestart om fysieke reclame folders zoveel mogelijk te reduceren. Onder fysieke reclame folders wordt verstaan: Opgestuurde Fysieke reclame vanuit leveranciers en mailingen in hard copy zoals, Uitnodigingen, brochures, etc.

Acties:

• 0 – meting is uitgevoerd, momenteel ontvangt de UT 125 kg per dag aan reclame(folders);

• (Digitale) brief opgesteld aan UT-medewerkers om toezending te beëindigen, c.q. omzetten naar digitale toezending. Gebruikers kunnen ook gebruikmaken van een webformulier, waardoor de postkamer de mailing zal beëindigen.

·

Brief wordt in Juni geplaatst in UT-nieuwsmail en Facultarie nieuwsbrieven.

• Eventueel aansluiten bij secretaresse overleg. Probleem voorleggen en mogelijke oplossingen bespreken.

• September bekijken hoeveel UT medewerkers via de Centrale postkamer “reclame folders” stop hebben gezet.

DOE OOK MEE? = FBETER

De Universiteit Twente werkt op verschillende manieren aan een duurzame leefomgeving. Daartoe heeft het Facilitair Bedrijf het project FBeter in het leven geroepen. Vanuit dit project zijn een aantal FB-medewerkers bezig om oplossingen te zoeken voor kleine en praktisch haalbare verduurzaming van onze campus. Wij vragen hierbij ook jouw hulp en medewerking.

Zo wordt er in de Centrale Postkamer per dag gemiddeld 125 kilo aan reclamefolders gesorteerd. Dit resulteert in gemiddeld 31000 kg aan reclamefolders op jaarbasis. Door ervaring is gebleken dat reclamefolders zonder door medewerkers en studenten gezien of gelezen te worden, in de prullenbak verdwijnt.

Wij willen je vragen om na te denken of elke reclamefolder die je ontvangt, wel gewenst is. Bij niet-gewenste reclamefolders kun je via postkamer@utwente.nl kenbaar maken de reclame niet meer te willen ontvangen. De postkamer medewerkers zullen de reclame dan bij binnenkomst retour afzender sturen en bij de leverancier afmelden. Tip: indien je toch reclame wilt ontvangen, meld je dan aan voor een digitale folder.

Help mee om overtollige reclame te verminderen en laat ons via postkamer@utwente.nl weten welke reclame je niet meer wilt ontvangen!