Hergebruik kantoormeubilair

STIMULEREN HERGEBRUIK KANTOORMEUBILAIR = FBETER

Als uitkomst uit de workshops vinden onze medewerkers dat binnen de UT het hergebruik van kantoormeubilair meer gestimuleerd moet worden.

Gekozen is voor een praktische aanpak, DOEN.

Rekening houden met:

·

Eenheden hebben veelal een eigen opslag, met doel om later zelf weer te gebruiken.

·

De interne dienst van een gebouw weet, vroegtijdig en informeel, waar welk meubilair vrijkomt, veelal vervullen zij dan al een bemiddelende rol.

·

Daar de grote verhuizingen/verbouwingen inmiddels zijn afgerond is er momenteel niet veel bruikbaar overtollig meubilair meer op voorraad.

·

FBETER is doen, wij willen als FB het goede voorbeeld laten zien.

Afspraken en acties:

·

Alle “meubilair”-bestellingen van het FB verlopen via de centrale servicedesk FB;

·

Zij overleggen met de Facilitair Teamleider en Interne Dienst of er ergens dergelijk meubilair 2e hands binnen de UT beschikbaar is; zonodig overleggen zij met de huidige eigenaar.

·

Voor de inrichting van toekomstige projectruimtes zal eveneens op deze wijze ‘actief geworven’ worden.

Opbrengst in Paviljoen:

Nieuwe bestemming: Ontvangsttafel hal Overlegset Vergaderstoelen Spreekkamer

Herkomst: Capitool Kantine gebouw A Gebouw A FB