Afvalscheiding

Optimalisatie afvalscheiding

Het Facilitair Bedrijf heeft in samenwerking met haar contractant Van Gansewinkel een onderzoek gedaan naar afval(scheiding). Met behulp van een quik scan is op een aantal locaties inzicht verkregen in verschillende afvalstromen. Doel van deze scan was mogelijkheden te vinden die er voor zorgen dat de afvalscheiding geoptimaliseerd wordt.

Conclusies van de quick scan

·

Circa 55 % van het restafval nog bestaat uit harde en zachte kunststoffen (Pet, HDPE,LDPE), papier, karton, swill en GFT;

·

Momenteel ontbreekt het nog aan inzamelmiddelen voor het scheiden van kunststoffen;

·

Er is geen duidelijk informatieverstrekking aanwezig om afvalscheiding te optimaliseren;

·

De mentaliteit van een groot gedeelte van de medewerkers en studenten omtrent scheiden van afval is voor verbetering vatbaar.

Tijdspad

Inmiddels is een pilot gestart in de Vrijhof. Voorbesprekingen vinden momenteel plaats met betrokken partijen zoals bewoners, studenten, schoonmaak, catering en communicatie. Zichtbare en daadwerkelijke optimalisatie van afvalscheiding in het gebouw is gepland mei/juni 2014 . Ervaringen uit deze pilot worden gebruikt om te bezien of dit UT breed doorgetrokken kan worden