Minder zwerfafval op de Campus

AFVALBAKKEN

Uit de workshops Duurzaamheid is het item ‘afvalbakken aantrekkelijk maken’ als een speerpunt benoemd.

Wat wordt er gedaan om rondslingerend afval te voorkomen:

·

In het nieuwe bestek (PvE) is afgesproken dat er meer opgeruimd zal worden door contractant;

·

Zij werken met hotspots. Dit houdt in dat zij bepaalde plekken op de UT extra controleren;

·

Bij klachten wordt binnen 48 uur alles troep opgeruimd (melding via servicedesk FB).

Huidige acties:

·

De afvalbakken schoon en leeg houden, zodat het afval er ook daadwerkelijk in kan;

·

Oude bakken vervangen door nieuwe;

·

Op hotspots, zoals de Boulevard, extra bakken neer zetten;

·

Op B-routes (achter de Horst) een bak neerzetten.

Weetjes:

·

Er wordt zoveel mogelijk afval gescheiden opgehaald (papier, hout, steen, takken, restafval);

·

Een afvalbak kost 900 euro;

·

Per bak kost het leegmaken 800 euro per jaar;

·

Er zijn voldoende bakken op voorraad. Kapotte bakken worden direct vervangen door nieuwe.