FB duurzaam: Over afval en de pilot in de Vrijhof

Op de UT kennen we maar liefst 13 afvalstromen, te weten:

·

Hout

·

ODP

·

Papier

·

Schroot / metalen

·

Bouw en sloop

·

Swill

·

Vertrouwelijk afval.

·

Vetten

·

Kunststoffen

·

Gevaarlijkafval

·

Glas

·

Grof restafval

·

Wit- en bruingoed

Dat betekent een totaal van maar liefst 823.975 kilo aan afval per jaar!

Pilot Vrijhof

Op dit moment loopt er een pilot in de Vrijhof om afval meer gescheiden en op centrale punten in te zamelen. Afgelopen week is hierover een eerste evaluatie geweest, op basis waarvan een aantal kleine aanpassingen zullen worden gedaan. Zo zal nu bekeken worden of de plekken en de hoeveelheid afvalbakken aldaar voldoende is of dat hier wijzigingen in zouden moeten komen. Ten aanzien van de Vrijhof zijn al wel goede, gemeten resultaten zichtbaar: het percentage restafval is met bijna 40% afgenomen. Dat is al mooi, maar zal in de loop der tijd nog verder afnemen.