Duurzaam FB = FBETER

De unieke, groene campus nodigt de UT uit tot goed en duurzaam huisvaderschap. Het Facilitair Bedrijf ziet het als haar taak om duurzaamheid als vanzelfsprekend in haar beleid, bedrijfsvoering, maar vooral uitvoering, terug te laten komen en op deze manier een waardevolle bijdrage te leveren.

Het uitvoeren van duurzame initiatieven kan in grote aantrekkelijke projecten, maar juist de kleine alledaagse dingen, die het snelst en makkelijkst zijn uit te voeren leveren een grote bijdrage. Het gaat dan namelijk niet alleen over technische oplossingen, maar over eigen gedrag en bewustwording.

Wij DOEN duurzaam, en dat is FBETER, effe beter dus!

Hieronder onze initiatieven.

Laatste nieuws

Duurzaamheidsmissie UT

De UT kent sinds 2010 een energiemissie. De UT streeft ernaar hierbij zoveel mogelijk bevindingen uit eigen onderzoek toe te passen, in samenwerking met onze omgeving. ... lees verder

MJA-Bedrijfsrapport 2016 Wetenschappelijk onderwijs

Waar staat onze organisatie? In deze samenvatting vind je de belangrijkste MJA-prestaties van onze organisatie terug, namelijk de voortgang in de uitvoering van ons energie-efficiencyplan (EEP), het geboekte resultaat in de planperiode en het resultaat over de looptijd van het MJA3 convenant. ... lees verder

MJA-sectorraport 2016 Wetenschappelijk onderwijs

In 2008 heeft de VSNU samen met de universiteiten het convenant voor de Meerjarenafspraak
energiebesparing 3 (MJA-3) ondertekend. De afspraak in dit convenant is om in de periode
2005-2020 30% energie-efficiencyverbetering te halen. In dit rapport worden de in 2016 behaalde resultaten vergeleken met het voorgaande jaar 2015, 2012 (basisjaar EEP periode 2013-2016) en 2005 (start convenant). ... lees verder

EnergiePrestatieAdvies Zilverling

Dit EnergiePrestatieAdvies (EPA) geeft inzicht welke energiebesparingsmaatregelen getroffen kunnen worden voor de Zilverling. ... lees verder