Duurzaam FB = FBETER

De unieke, groene campus nodigt de UT uit tot goed en duurzaam huisvaderschap. Het Facilitair Bedrijf ziet het als haar taak om duurzaamheid als vanzelfsprekend in haar beleid, bedrijfsvoering, maar vooral uitvoering, terug te laten komen en op deze manier een waardevolle bijdrage te leveren.

Het uitvoeren van duurzame initiatieven kan in grote aantrekkelijke projecten, maar juist de kleine alledaagse dingen, die het snelst en makkelijkst zijn uit te voeren leveren een grote bijdrage. Het gaat dan namelijk niet alleen over technische oplossingen, maar over eigen gedrag en bewustwording.

Wij DOEN duurzaam, en dat is FBETER, effe beter dus!

Hieronder onze initiatieven.

Laatste nieuws

Pilot afval scheiden boekt goede resultaten

De pilot afval scheiden in de Vrijhof en Paviljoen komt neer op het duidelijker scheiden van afval in 4 stromen (restafval, papier, plastic, swill/gft) en het meer centraal verzamelen van afval. De hoeveelheid restafval is met maar liefst 40% afgenomen. Uitrol UT breed wordt nu verkend. ... lees verder

Kluizen

Onbemande Kluizen

Studenten en medewerkers van de UT kunnen online aankopen laten bezorgen én afhalen in onbemande kluizen op de Campus. ... lees verder

Disposabels_FBeter

Duurzamere disposables

In de Waaier is begin 2015 een pilot gestart met het gebruik van minder milieu-belastende disposables. ... lees verder

Ecoilet

Meer eco-toiletten op de Campus en social return

In ons schoonmaakcontract zijn aanvullende afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid en social return. Zo krijgt de UT meer eco-toiletten, oftewel het ECOILET ... lees verder