Temperatuurbeïnvloeding Horst

Omschrijving

Temperatuur beïnvloeding op de werkplek in gebouw Horst (voor andere gebouwen zie temperatuur beïnvloeding gebouwen)

Toelichting

In gebouw de horst is er een diversiteit aan mogelijkheden om de temperatuur te beïnvloeden. Hieronder staan de mogelijkheden per gebied omschreven. Ook is er een instructie beschikbaar die uitlegt wat elke stand op de thermostaatkop doet.

Horstcentrum

§

Kantine, automatische temperatuur regeling (zitten wel thermosstatische radiatorkranen), kantinepersoneel kan wel de ventilatie bedienen met een standenschakelaar.

§

Collegezaal C101, automatische temperatuur regeling, niet te beïnvloeden door derden.

§

Studiecultuurplein, automatische temperatuur regeling, niet te beïnvloeden door derden.

Horstring

§

Kabinetten, beïnvloeding van + en - 3 graden, bedieningspaneel aan de muur.

§

Bijzondere ruimten, beïnvloeding + en – 3 graden, bedieningspaneel aan de muur.

o

Vergaderruimten

o

Computerruimten

§

Filmzaal, automatische regeling, niet door derden te beïnvloeden.

Horsttoren

§

T1300, automatisch systeem aanwezig, er is een timer aangebracht die de installatie gedurende 0-6 uur in de comfort stand kan zetten. Ook kan dan via een handschakelaar het ventilatie-voud (aantal keren per tijd dat de lucht in een ruimte ververst wordt) verhoogd worden.

§

Torenzalen, automatische regeling via gebouwbeheersysteem, niet door derden te beïnvloeden.

§

Studievertrekken, beïnvloeding van + en – 3 graden, bedieningspaneel aan de muur.

Meander

Kantoren en laboratoriumruimten voorzien van thermosstatische radiatorkranen, alle ruimten zijn ook voorzien van de mogelijkheid tot individuele ruimte beïnvloeding van + en – 3 graden.

Noordhorst, Westhorst, Oosthorst

§

Thermosstatische radiatorkranen

Zuidhorst

Kantoren en laboratoriumruimten voorzien van thermosstatische radiatorkranen, alle ruimten zijn ook voorzien van de mogelijkheid tot individuele ruimte beïnvloeding van + en – 3 graden.

Verantwoordelijkheid

In de gebieden waar de temperatuur door een gebouwbeheersysteem geregeld wordt is de Servicedesk verantwoordelijk voor het wijzigen van de temperatuur.

Links

Temperatuur beïnvloeding overige gebouwen

Uitleg standen thermosstatische radiatorkraan (Heimeier)