Leveren van sleutels

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

Eén of meerdere sleutels verkrijgen van een ruimte.

Toelichting

Indien een ruimte voorzien is van een slot kunnen er één of meerdere sleutels in bruikleen worden verkregen. De sleutels worden op naam uitgegeven.

Bestelwijze

Bij de servicedesk van het gebouw of de centrale servicedesk is het mogelijk om een extra sleutel aan te vragen. De servicedesk kan hierbij om een UT-legitimatie vragen. Indien er nog sleutels in het bezit zijn van de servicedesk dan worden deze direct beschikbaar gesteld. Zijn er onvoldoende sleutels voorhanden, dan wordt het tekort besteld. De kosten hiervoor worden aan de aanvrager doorberekend.

Alle sleutels zijn in bruikleen en blijven in het bezit van het Facilitair Bedrijf.

Levertijd

De levertijd van bestelde sleutels is ca. 4 weken, op voorraad zijnde sleutels kunnen per omgaande worden geleverd.

Kosten

De kosten zijn ongeveer €18, per te bestellen sleutel. Hierbij moet een OFI-nummer worden aangegeven.

Verantwoordelijkheid

Voor het bestellen van nieuwe sleutels zorgt de servicedesk van een gebouw. De registratie van de sleutels vindt hier ook plaats.

Links

Vervangen van een deurcilinder

Plaatsingsdatum

27-03-2012