Plakbeleid in gebouwen

Omschrijving

Het kenbaar maken van informatie via posters, stickers, flyers, etc. in gebouwen.

Toelichting

Om de orde en netheid in de gebouwen te kunnen waarborgen heeft de UT een plakbeleid zowel binnen de gebouwen als op de campus. De regels ten aanzien van het ophangen van posters zijn als volgt;

§

Posters etc. mogen enkel op de daarvoor bestemde plaatsen in gebouwen worden opgehangen, dit zijn prikborden en posterborden.

§

Posters die niet op de daarvoor bestemde plekken hangen worden verwijderd.

§

De organisatie genoemd op de posters wordt aangesproken op hun gedrag.

Verantwoordelijkheid

Toezicht houden op de orde en netheid in het gebouw is de verantwoordelijkheid van de interne dienst.

Plaatsingsdatum

16-01-2012