Ondersteuning bij gebruik collegezaal

Omschrijving

De gebruikers van de collegezaal ondersteunen bij het gebruik van de aanwezige voorzieningen.

Toelichting

De interne dienst, de collegezaalbeheerders, ondersteunen gebruikers van de collegezalen om de activiteiten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De collegezaalbeheerder helpt u met;

§

de orde en netheid in een zaal,

§

de opstelling van het meubilair,

§

het verhelpen van storingen aan apparatuur,

§

het doornemen van uw wensen,

§

het plaatsen van presentaties op de computer,

§

het aanvullen van stiften.

Orde en netheid in een zaal

Om het gebruik van de collegezalen voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de zalen netjes en opgeruimd achter gelaten worden.

§

Indien men de opstelling van het meubilair in een ruimte anders wenst, is dat mogelijk mits de opstelling na het einde van het college weer in de standaard opstelling wordt teruggezet.

§

Het materiaal dient na gebruik teruggelegd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen (bordwissers, krijtjes, whiteboard stiften, prullenbakken e.d.).

§

Het afval dient na het college te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.

§

Het consumeren van voedingsmiddelen in de collegezalen is niet toegestaan.

§

Eventuele gebreken of storingen kunt u doorgegeven aan de Servicedesk van het gebouw.

De opstelling van het meubilair

Mocht u opstellingswensen hebben die afwijken van de standaardopstelling in een collegezaal kunt u de interne dienst inschakelen om u te ondersteunen bij het realiseren van de gewenste opstelling. U kunt dit aanvragen bij de Servicedesk van uw gebouw.

Storingen aan apparatuur verhelpen

Wanneer er een storing aan een computer, beamer, microfoon etc. neemt u dan direct contact op met de Servicedesk van uw gebouw. Er komt dan zo spoedig mogelijk een collegezaalbeheerder naar u toe om de storing te verhelpen.

Bestelwijze

De ondersteuning in collegezalen is onderdeel van de standaard dienstverlening en is tijdens collegetijden van toepassing. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u te allen tijde contact op nemen met de Servicedesk van het betreffende gebouw.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning in de collegezaal ligt bij de interne dienst van uw gebouw.

Links

Storingen verhelpen

Kleine reparaties

Plaatsingsdatum

16-01-2012