Kleine reparaties

Omschrijving

Kleine reparaties in en aan het gebouw

Toelichting

Het Facilitair Bedrijf heeft een aantal contractanten in dienst om de grote(re) reparaties en het onderhoud uit te voeren. De kleine reparaties worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de interne dienst.

Bij kleine reparaties moet u denken aan;

§

het repareren van sloten,

§

het omzetten van sloten,

§

het repareren van deuren die niet goed sluiten,

§

het repareren van ramen die niet goed sluiten,

§

het vervangen van kapotte lampen,

§

etcetera.

Bestelwijze

Mocht u gebreken in en aan het gebouw constateren kunt u te allen tijde contact op nemen met de Servicedesk van uw gebouw. Hier wordt er gekeken of het gebrek door de interne dienst gerepareerd kan worden of dat er een contractant bij moet komen.

Levertijd

De interne dienst overlegt met u wanneer de reparatie uitgevoerd wordt.

Kosten

Kleine reparaties door de interne dienst zijn onderdeel van de vastgestelde dienstverlening, er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van kleine reparaties ligt bij de interne dienst.

Links

Klachten

Storingen verhelpen

Opstellingen realiseren

Orde en netheid

Plaatsingsdatum

16-01-2012