Interne Dienst

Het Facilitair Bedrijf verzorgt door middel van de Interne Dienst de coördinatie van operationele dienstverlening in de gebouwen op de universiteitscampus en ziet op deze manier toe op de kwaliteit van de uitvoering. De Interne Dienst draagt zorg voor de ontvangst van goederen, het uitvoeren van kleine reparaties, het leveren van hand- en spandiensten, het verzorgen van kleine interne verhuizingen, verwijzen van externe leveranciers en eerste controle op uitvoering van werkzaamheden door leveranciers. Daarnaast heeft de Interne Dienst een signaleringsfunctie rond veiligheid, orde en netheid in de gebouwen. Voor alle vragen over deze dienstverlening kunt u hier op het Intranet ABC terecht, of rechtstreeks contact opnemen met de Interne Dienst van uw gebouw: contactlijst.

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema