Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat facturen goed en tijdig kunnen worden afgehandeld?

FACTUURWIJZER UNIVERSITEIT TWENTE

Uw factuur tijdig betaald krijgen

 

Wilt u dat uw factuur tijdig betaald wordt? Hiervoor gelden vaste procedures binnen Universiteit Twente. Met deze factuurwijzer wijzen we u graag de weg. Zo kunnen wij er samen – u als leverancier en wij als crediteuren administratie van Universiteit Twente – voor zorgen dat uw facturen goed en tijdig worden afgehandeld. Facturen die niet voldoen aan de instructies in deze factuurwijzer kunnen wij niet in behandeling nemen en sturen wij aan u retour.

Wat kunt u doen om uw facturen tijdig betaald te krijgen?

De factuurwijzer maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe u kunt helpen voorkomen dat verwerking en betaling van uw factuur onnodig vertraging oploopt.

Waar stuurt u uw digitale factuur naar toe?

Digitale facturen (alleen in pdf formaat) voorzien van een bestelnummer en/of OFI nummer stuurt u naar: invoices@utwente.nl

 

Vermeld het volgende op uw factuur: Vermeld indien u een creditnota stuurt:

1. Naam en adres van uw bedrijf;

2. Het juiste factuuradres;

Universiteit Twente

Crediteuren administratie

Postbus 217

7500 AE Enschede

3. Factuurnummer en datum

4. Het afleveradres: het adres waar de goederen en/of diensten zijn afgeleverd;

5. Het bestelnummer of het OFI nummer (een 8 cijferig nummer dat wordt voorafgegaan door de term

“OFI-nummer”) dat u heeft ontvangen van uw contactpersoon;

6. De omschrijving van de bestelde/geleverde goederen en/of diensten;

7. De bestelde geleverde hoeveelheid en de prijs indien van toepassing;

8. De correcte omzetbelasting;

9. Uw SWIFT/BIC- en IBAN-code (bankrekening);

10. Uw BTW- en KvK-nummer;

Vermeld indien u een creditnota stuurt:

1.

Het oorspronkelijke factuurnummer waarop de creditnota betrekking heeft.

2.

2. Uw SWIFT/BIC- en IBAN-code (bankrekening).

Als u het bedrag terugstort, vermeld dan altijd het factuurnummer.

U stort het bedrag terug op:

IBAN (bankrekeningnummer)

NL86ABNA0592729540

BIC: ABNANL2A

Ten name van:

Universiteit Twente te Enschede

Wat kunt u doen om vertraging van betaling van uw facturen te voorkomen?

Vraag bij een opdracht altijd om een bestelnummer of een OFI nummer en vermeld deze vervolgens op de factuur.

U kunt geen verzamelfacturen indienen tenzij dit met u uitdrukkelijk is afgesproken.

Stuur ons uw factuur zo snel mogelijk nadat u uw goederen en/of diensten heeft geleverd.

Vragen?

Heeft u vragen over de afhandeling of betaling van uw factuur, stuur ons dan een email: crediteuren-fez@utwente.nl