Inkoopprocedures en regelgeving

Op deze pagina vindt u informatie over inkoopprocedures en regelgeving.

Laatste nieuws

Inkoopprocedures UT

Inkopen op de UT kent een aantal regels. Klik hier voor een overzicht met de verschillende inkoopprocedures en de betrokkenheid van Inkoop ... lees verder

Inkoopbeleid

Het Inkoopbeleid is afgeleid van het organisatiebeleid van de UT en is kaderstellend beleid voor de hele organisatie. Dit beleid bevat juridische, economische, organisatorische en ideële uitgangspunten. ... lees verder

Inkoopvoorwaarden

Bij alle opdrachten en/of af te sluiten contracten dienen de inkoopvoorwaarden van de UT van toepassing te worden verklaard. ... lees verder

Inkoopproces

Het inkoopproces kan in zeven fasen worden weergegeven ... lees verder