Inkoop

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema | Inkoop

Omschrijving

Inkoop & Contractmanagement levert een aantal diensten op gebied van douane zaken.

Toelichting

Opdracht tot inklaring

Als goederen en diensten van buiten de Europese Unie aangevoerd worden, dan spreken wij van T1-goed oftewel 'douanegoed' d.w.z. nog niet in het vrije verkeer der Europese Unie. Dit betekent, dat deze goederen door een expediteur in de haven of op de luchthaven bij de douane vrijgemaakt (ingeklaard) moeten worden. Als dit gebeurd is, zijn de goederen in het vrije verkeer. Het "opdracht geven tot inklaring" geschiedt door de afdeling Inkoop.

Vrijstellingsvergunning

Daarnaast kan het voorkomen dat specifieke goederen niet in de E.U. vervaardigd worden, maar uitsluitend b.v. in de USA. Als wij kunnen aantonen dat dit zo is en bovendien verklaren dat de aan te schaffen goederen alleen voor wetenschappelijke, niet-commerciële doeleinden zullen worden aangewend, is het mogelijk bij de Belastingdienst een vrijstelling aan te vragen voor invoerrecht.

Let wel: BTW is de Universiteit te allen tijde aan de Nederlandse fiscus verschuldigd!

Ook de aanvraag voor een vrijstellingsvergunning I / R behoort tot de taken van de afdeling Inkoop.

ATA Carnet

Ook kan het voorkomen, dat mensen van de Universiteit met spullen van de Universiteit naar het buitenland gaan (buiten de E.U. wel te verstaan). In zo'n geval dient een zogenaamd ATA-carnet opgemaakt te worden, waarmede de UT  aan de douane te kennen geeft, dat een medewerker tijdelijk met spullen naar het buitenland gaat en dat die medewerker met diezelfde spullen over enige tijd weer terugkeert. In een dergelijk geval hoef je als Universiteit geen belasting te betalen. Het opmaken van zo'n carnet - dat nog geviseerd dient te worden door de Kamer van Koophandel - behoort tot de taken van de afdeling Inkoop.

Contact met expediteurs

Vrijwel dagelijks vindt contact plaats tussen ons als Inkoop en een aantal expediteurs. Deze ontvangen namelijk allemaal regelmatig zendingen van door Inkoop geplaatste buitenlandse inkooporders.

Plaatsingsdatum

21-03-2012