Vakantieregels instellen (voor de budgethouders)

Vakantieregels voor de goedkeuring van OTA’s dient u in de applicatie FB Gemandateerden bestelaanvragen in te stellen. Alleen budgethouders kunnen in deze applicatie inloggen. Vergeet dus niet mandaten vast te leggen voordat u met vakantie gaat. Voor uzelf maar ook voor de eventuele gemandateerde goedkeurders. Gebruik hiervoor de velden Datum van en/of Datum tot en met.

Bij afwezigheid of verhindering van de budgethouder kan de afdeling Inkoop mandaten vastleggen en vakantieregels instellen. Neem in dit geval contact op met Natacha Naumann of Hilda Emmerich.