Is er een apart formulier voor andere valuta's?

Nee er is geen apart formulier voor andere valuta’s. Indien de bedragen in een andere valuta dan in euro zijn uitgedrukt, dient u dit duidelijk aan te geven op het formulier. Gebruik hiervoor de velden Opmerking of Toelichting. A.u.b. niet omrekenen!