Mandaten wijzigen/beheren

Omschrijving

Informatie met betrekking tot het wijzigen van verleende mandaten.

Toelichting

U kunt te allen tijde de mandaten voor de goedkeuring van de bestelaanvragen aanpassen.

Mandaat wijzigen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat aangepast moet worden.

Het mandaatformulier verschijnt en de gegevens kunnen waar nodig aangepast worden.

Klik op Wijzigingen opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Mandaat verwijderen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie het mandaat verwijderd moet worden.

Het mandaatformulier verschijnt. Klik op Verwijderen. De applicatie vraagt of u zeker weet dat u het mandaat van deze goedkeurder wilt verwijderen. Klik op OK om te bevestigen.

Alle mandaten van een gemandateerde verwijderen

Klik op de pen naast het M-nummer van de gemandateerde van wie alle mandaten verwijderd moeten worden.

Het mandaatformulier verschijnt. Klik op Verwijder alle mandaten. De applicatie vraagt of u zeker weet dat u alle mandaten van deze goedkeurder voor het gekozen bedrijf wilt verwijderen. Klik op OK om te bevestigen.

Belangrijk:

Wijzigingen in de mandaten hebben onmiddellijk effect voor de bestelaanvragen die nog op goedkeuring wachten.