OTA versturen

Omschrijving

Informatie met betrekking tot het vesturen van een OTA.

Toelichting

Een OTA versturen doet u in twee stappen:

- Stap 1: OTA controleren (knop Controleren).

De OTA moet eerst gecontroleerd worden door de applicatie. Nadat u op Controleren hebt geklikt verschijnt een samenvatting van de OTA.

U kunt de OTA nog wijzigen door op de knop Wijzigen te klikken.

Indien verplichte gegevens ontbreken of als er onvolledigheden zijn kunt u de OTA niet versturen en wordt een waarschuwingsmelding bovenaan het onderdeel Aanvrager weergegeven. In een rood kader wordt aangegeven welke gegevens ingevuld of aangepast moeten worden. Voorbeeld:

- Stap 2: OTA versturen (knop Aanvraag versturen)

Afhankelijk van de gegevens die u hebt ingevuld wordt de OTA of naar de contactpersoon, of de goedkeurder of Inkoop verstuurd. De status van de OTA wordt dan of Bij contactpersoon, of Bij budgethouder of Goedgekeurd.