OTA goedkeuren (voor de budgethouder en gemandateerde goedkeurders)

Omschrijving

Informatie met betrekking tot het goedkeuren van OTA’s.

Toelichting

Als goedkeurder (budgethouder of gemandateerde goedkeurder) kunt u een OTA goedkeuren of afkeuren. Als u de OTA goedkeurt dan wordt deze automatisch naar Inkoop verstuurd. Als u de OTA afkeurt dan wordt deze naar de persoon die het oorspronkelijk heeft ingevuld teruggestuurd (aanvrager of contactpersoon).

Het verzoek tot goedkeuring krijgt u in uw Outlook mailbox. U krijgt van het systeem

(no-reply@utwente.nl) onderstaande mail:

U moet dan inloggen om de OTA te kunnen zien. Klik daarvoor op de onder de tabel weergegeven link. Het OTA-formulier verschijnt:

U kunt de OTA niet wijzigen (tenzij u ook contactpersoon bent) maar wel de eventuele bijlagen openen.

Als u de OTA goedkeurt dan wordt deze naar Inkoop verstuurd en krijgt de OTA de status Goedgekeurd. Als u de OTA afkeurt dan wordt deze naar de persoon die het oorspronkelijk heeft ingevuld teruggestuurd (aanvrager of contactpersoon). U wordt verzocht om toelichting te geven over het afkeuren van de OTA in het veld Goedkeuring (verplicht veld).