OTA aanvullen/wijzigen (voor de contactpersoon)

Omschrijving

Informatie met betrekking tot het invullen en/of wijzigen van een OTA.

Toelichting

Als contactpersoon kunt u een OTA aanvullen en/of wijzigen. Als u ook goedkeurder bent, kunt u de OTA ook meteen goedkeuren.

Het verzoek om aanvulling of tot goedkeuring krijgt u in uw Outlook mailbox. U krijgt van het systeem (no-reply@utwente.nl) onderstaande mail:

U moet dan inloggen om de OTA te kunnen zien. Klik daarvoor op de onder de tabel weergegeven link. Het OTA-formulier verschijnt.

U kunt de OTA waar nodig aanpassen en vervolgens versturen door op de knoppen Controleren en Goedkeuren en versturen te klikken. De OTA wordt dan of naar de goedkeurder gestuurd of naar Inkoop (als u ook goedkeurder bent).

U hebt ook de mogelijkheid om de OTA af te keuren (knop Afkeuren). In dit geval wordt de OTA teruggestuurd naar degene die de OTA heeft ingevuld. U wordt verzocht om toelichting te geven over het afkeuren van de OTA in onderstaand venster (verplicht veld):

Afkeuren kan zinvol zijn als de OTA gecanceld moet worden omdat alleen concept-OTA’s verwijderd kunnen worden.

Bij afkeuren verdwijnt de OTA van het scherm Binnengekomen aanvragen (zowel bij de contactpersoon als bij de goedkeurder).