Verhuizingen

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

Het verhuizen van een of meerdere personen of ruimten.

Toelichting

Alle verhuizingen op de UT worden geregeld via het Facilitair Bedrijf. Het aanmelden van een verhuizing kan bij de servicedesk of de facilitair teamleider van uw gebouw. De facilitair teamleider zal vervolgens de verhuizing organiseren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten verhuizingen:

1.

Interne verhuizingen (maximaal 2 kamers).

2.

Interne verhuizingen (meer dan 2 kamers) en Externe verhuizingen*.

* onder externe verhuizingen vallen verhuizingen tussen 2 gebouwen op de UT campus en verhuizingen vanaf de UT naar elders of van elders naar de UT.

Bestelwijze

Interne verhuizingen (maximaal 2 kamers)

Een verhuizing van 2 kamers of minder wordt uitgevoerd door de interne dienst van het gebouw. Als uitgangspunt hiervoor geldt dat een verhuizing minimaal 1 week van tevoren bij de facilitair teamleider is gemeld. Een medewerker van de Interne Dienst zal de verhuizing met u bespreken. De interne dienst zorgt voor het verplaatsen/verhuizen van meubilair en dozen, de aanpassing van de naambordjes en de uitgifte van sleutels. De opdrachtegever zorgt zelf voor het inpakken, het wijzigen van telefoongegevens en ICT-aansluitingen.

Interne verhuizingen (meer dan 2 kamers) en Externe verhuizingen.

Deze verhuizingen worden uitgevoerd door het gecontracteerde verhuisbedrijf. De facilitair teamleider zal hiervoor een offerte aanvragen bij het verhuisbedrijf, deze wordt na binnenkomst besproken met de aanvrager. Nadat de aanvrager goedkeuring heeft gegeven stelt de facilitair teamleider in overleg met de aanvrager en het verhuisbedrijf een planning voor de verhuizing op. In deze planning wordt ook rekening gehouden met eventuele verbouwingen en extra schoonmaakwerkzaamheden die voort komen uit de verhuizing. De facilitair teamleider bewaakt het gehele traject.

Levertijd

Interne verhuizingen van maximaal twee kamers kunnen binnen 8 werkdagen worden uitgevoerd. Verhuizingen door het verhuisbedrijf kunnen binnen 3 weken worden uitgevoerd.

Kosten

De kosten voor een interne verhuizing van maximaal twee kamers zijn ondergebracht in de standaard dienstverlening. De kosten voor de overige verhuizingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheid

Deze dienst wordt uitgevoerd door de Interne Dienst van het gebouw. De Facilitair Teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Links

Handleiding verhuiscontract

Checklist verhuizingen

Plaatsingsdatum

28-03-2012