Afvalstoffen

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

De afvoer van afvalstoffen

Toelichting

De universiteit kent een gescheiden inzameling, milieuvriendelijke eindverwerking en recycling van afvalstoffen.

Voor het afvoeren van afval heeft het Facilitair Bedrijf een contract afgesloten met Van Gansewinkel.

Ophaalschema

De verschillende afvalstromen kennen vaste ophaaldagen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dagen dit zijn. Extra afvalcontainers kunt u bestellen via de Servicedesk van uw gebouw. Bij de afvalcontactpersonen van uw gebouw ligt de handleiding afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval ter inzage. In deze handleiding staat onder andere beschreven wat wel en niet kan worden afgevoerd en hoe het gevaarlijk afval dient te worden verpakt en aangeleverd.

Ophaalschema

Afvalstroom

Frequentie

Inzameldag

Restafval Be Low*

1x per week

(alle Be Low containers)

Dinsdag

Restafval Be Low*

Extra lediging bij: Horst, Carré, Waaier, Zilverling, Ravelijn, Citadel, Garage, Bastille, Vrijhof, Sportcentrum

Vrijdag

Restafval rolcontainers

1x per week

Dinsdag

 

 

 

Glas rolcontainers

1x per week. Uiterlijk op inzamel-dag om 08.00 uur aanbieden.

M.u.v. Horsttoren en Spiegel: maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Woensdag

Swill rolcontainers

1x per week. Uiterlijk op inzamel-dag om 08.00 uur aanbieden.

Dinsdag

Reiniging rolcontainers

Op afroep. Uiterlijk maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Woensdag

 

 

 

Gevaarlijk afval

1x per week. Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij centrale servicedesk FB

Donderdag

 

 

 

Papier Be Low*

1x per week

Dinsdag

Papier rolcontainers

1x per week

Dinsdag

Vertrouwelijk papier

1x per week. Uiterlijk

maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij servicedesk FB

Dinsdag

 

 

 

Grof vuil

1x per 2 weken in oneven week Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij servicedesk FB

Donderdag

Hout

1x per 2 weken in oneven week Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij servicedesk FB

Donderdag

Afzet/perscontainer

Op afroep

Op afroep

 

 

 

Oud ijzer

1x per week. Uiterlijk maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Woensdag

 

 

 

* Alleen bij een vulgraad van meer dan 50%.

Indien nodig, kan een Be Low aangemeld worden voor een extra lediging op vrijdag.

In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met de servicedesk

Kosten

Het afvoeren en verwerken van het meeste afval behoort tot de standaard dienstverlening en wordt niet apart in rekening gebracht.

Kosten voor het verwerken van gevaarlijk afval en vervuild afvalglas worden bij de betreffende faculteit/dienst in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheid

De servicedesk en interne dienst van een gebouw is verantwoordelijk voor de afval logistiek. De schoonmaakorganisatie is verantwoordelijk voor de restafval en papier logistiek.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende afval kunt u contact opnemen met de afvalcoördinator, de heer N. Pariënte: n.pariente@utwente.nl.

De contractmanager Afval is verantwoordelijk voor het contractbeheer.

De operationele uitvoerder is van Gansewinkel.

Links

Contactpersoon gevaarlijk afval

Van Gansewinkel

Plaatsingsdatum

04-04-2016