Parkeren

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

Op de campus zijn verschillende (gratis) parkeergelegenheden in de directe omgeving van de gebouwen. De grotere parkeergelegenheden worden aangegeven op de bewegwijzering met P1, P2 en P3. Op de gehele campus geldt, dat er uitsluitend geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zowel de afdeling Beveiliging als de politie ziet hier nauwlettend op toe.

Toelichting

Hier kunt u de parkeergelegenheden op de campus vinden.

Er zijn verschillende soorten parkeerplaatsen op de campus:

1-Algemene parkeervakken

2-Parkeervakken voor vergunninghouders

3-Invalidenparkeervakken

Rijwielen/Motoren stallen

Voor rijwielen geldt, dat deze uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen mogen worden geplaatst. Het Facilitair Bedrijf heeft het voorrecht om rijwielen die niet in de daarvoor bestemde stallingen zijn geplaatst te verplaatsen of te verwijderen. Motoren dienen gebruik te maken van één parkeervak bestemd voor motorvoertuigen.

Invalidenparkeerplaatsen

Invalidenparkeerplaatsen zijn beperkte aanwezig en mogen uitsluitend worden gebruikt door personen die over een geldig invaliden parkeerontheffing beschikken. Mocht blijken dat er behoefte bestaat aan uitbereiding van deze parkeerplaatsen, dan kunt u contact opnemen met het Facilitair Bedrijf.

Vergunninghouders

In bepaalde gevallen kunnen studenten, medewerkers en derden een parkeerontheffing aanvragen. De aanvraag wordt door het Facilitair Bedrijf beoordeeld. De uitgifte van de parkeerontheffing geschiedt door de afdeling Beveiliging en kan worden afgehaald bij gebouw Charlie. Er zijn verschillende categorieën die in aanmerking komen voor toekenning

a.

Medische gronden

b.

Ondersteunend personeel van de Universiteit Twente

c.

Contractanten

d.

Tijdelijk of incidenteel

Gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders, wordt er een strenge selectie toegepast. Aan een dergelijke ontheffing is een geldigheidsduur gebonden afhankelijk van de reden/situatie.

Dagontheffing

Tevens kunt u voor een dag een parkeervergunning (dagontheffing) aanvragen bij bijzondere gebeurtenissen (bijv. U bent een leverancier van apparatuur of verhuizing) deze kaarten kunnen afgehaald worden bij de beveiliging in gebouw de Spiegel.

Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met de contractmanager terrein en de afdeling Beveiliging.

Bestelwijze

E-mail naar de contractmanager terrein en de dienst Beveiliging

Kosten

Geen

Verantwoordelijkheid

De afdeling Beveiliging is verantwoordelijk voor de handhaving van parkeerbeleid en schrijft indien nodig een waarschuwingsbon uit. Het kenteken wordt genoteerd en in een database geregistreerd. Bij een tweede overtreding zal de afdeling een beroep doen op de politie om verbaliserend op te treden. Ook surveilleert de politie met enige regelmaat over het terrein. Indien zij voertuigen aantreffen die foutief geparkeerd staan, kunnen zij over gaan tot het verbaliserend optreden.

Links

Calamiteiten

Gevonden voorwerpen

Inbraak

Slagboompas

Sleuteluitgifte

Toegangsautorisatie

Plaatsingsdatum

07-10-2017