Algemene informatie Beveiliging

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

De werkzaamheden van de afdeling Beveiliging

Toelichting

De afdeling Beveiliging draagt zorg voor orde, rust en veiligheid op de campus. De afdeling bestaat uit vaste en deskundige medewerkers en wordt waar nodig ondersteund door een particuliere beveiligingsorganisatie. De afdeling is gehuisvest in gebouw de Spiegel welke is gelegen bij de hoofdingang van het Universiteitsterrein aan de Drienerlolaan.

Over de gehele campus wordt gesurveilleerd. Daarbij worden de gebouwen op eventuele onrechtmatigheden gecontroleerd. Geconstateerde onrechtmatigheden worden gerapporteerd aan de Facilitair Teamleiders en de Servicedesk medewerker van uw gebouw, zodat deze een gepaste actie kunnen uitzetten.

Alarmnummers en bereikbaarheid

De afdeling Beveiliging is 7 dagen per week 24 uur bezet. Telefonisch is de Beveiliging bereikbaar op 2134. Bij calamiteiten kan gebruik worden gemaakt van het interne alarmnummer 2222.

Overlast of vreemde situaties

Schroom niet om direct te bellen met de afdeling Beveiliging bij calamiteiten, onraad of onveilige situaties. Er zijn altijd 1 of 2 beveiligingsmedewerkers aanwezig die u in dergelijke situaties een helpende hand kunnen bieden. Indien nodig heeft de afdeling een snelle verbinding met hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer of ambulancedienst.

Links

Calamiteiten

Gevonden voorwerpen

Inbraak

Parkeren

Slagboompas

Sleuteluitgifte

Toegangsautorisatie

Plaatsingsdatum

26-01-2017