Toegangspas

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

Bij gebruik van de nieuwe proximity toegangspas voor UT-gebouwen bent u verplicht zich te houden aan enkele gedragsregels.
Op de naleving daarvan wordt voortaan streng toegezien.

Toelichting

Buiten kantooruren zijn de meeste UT-gebouwen afgesloten. De Dienst Beveiliging vervult dan de BHV-functie voor individueel aanwezige personen. De toegangspasjes dienen niet alleen voor het buiten houden van ongewenste personen. Het elektronisch systeem registreert uw aanwezigheid, waardoor de Dienst Beveiliging bij een calamiteit snel weet, wie zich op individuele basis in het gebouw bevinden.

Het is van groot belang, ook voor uw eigen veiligheid, dat uw aanwezigheid én uw vertrek buiten kantooruren goed geregistreerd worden.

Kortheidshalve gebruiken we hier het woord kantooruren als aanduiding van de reguliere openingstijden. Voor de onderwijsgebouwen is dat van 08:00-18:00 uur op werkdagen. Vrijhof, Sportcentrum en Bastille zijn ook ’s avonds en in de weekenden regulier geopend; daar geldt deze regeling dus niet.

De regels

1.

Laat u buiten kantooruren registreren als aanwezig

Dat gebeurt automatisch door uw toegangspas langs de kaartlezer te halen bij betreden van het gebouw. Vergeet niet u in de loop van de dag en uiterlijk om 18:00 uur aan te melden, als u zich al in het gebouw bevindt en tot na sluitingstijd wilt blijven. In veel gevallen zijn daar ook binnen het gebouw kaartlezers voor. Wanneer u nalaat zich aan te melden, zal de buitendeur niet ontgrendelen bij vertrek. U bent dan opgesloten in het gebouw en zult de Dienst Beveiliging moeten bellen.

2.

Meldt u met uw toegangspas af als u het gebouw weer verlaat

Dit gebeurt automatisch door bij vertrek met uw toegangspas de buitendeur te ontgrendelden. Vergeet dit afmelden niet als u tegelijk met een andere pashouder het gebouw verlaat. Wanneer u nalaat zich af te melden, denkt de centrale database dat u nog in het gebouw bent. Uw toegangspas is dan de volgende keer automatisch geblokkeerd.

3.

Bij groepsbijeenkomsten buiten kantooruren

Bij groepsbijeenkomsten van meer dan 20 personen is ook buiten kantooruren het gebouw geopend en is er een receptionist/BHV’er aanwezig. Deelnemers van een dergelijk groepsbijeenkomst hoeven geen toegangspas te gebruiken.

Als u buiten kantooruren op individuele basis in het gebouw wil verblijven, gelden gewoon de genoemde regels voor aan- en afmelden, zelfs al staat de buitendeur open voor een groepsbijeenkomst. (Voor organisatoren van groepsbijeenkomsten buiten kantooruren geldt de regelgeving op http://www.utwente.nl/campus/reserveren/ )

4.

Laat uw toegangspas niet gebruiken door anderen.

Uw toegangspas is strikt persoonlijk. Op de pas zelf staan niet uw persoonsgegevens en toegangsrechten, maar via het pasnummer zijn die daar wel aan gekoppeld in de centrale database. Het is ook strafbaar iemand zonder pas met u te laten meelopen bij het betreden of verlaten van het gebouw. Vraag de ander de eigen toegangspas te gebruiken.

5.

Meenemen van introducés is toegestaan, maar op voorwaarden.

Wilt u als pashouder buiten kantooruren een of enkele introducés (zonder pas) meenemen in het gebouw? Dat mag wel, maar op de volgende voorwaarden:

·

U meldt de introducé(s) (maximaal 5) aan bij de Dienst Beveiliging, hetzij door vooraf langs te gaan bij de Dienst Beveiliging in gebouw de Spiegel, hetzij door vooraf Beveiliging te bellen: 053-489 2134.

·

In het gebouw blijven de introducés steeds in uw onmiddellijke nabijheid. U bent verantwoordelijk voor hun gedrag.

·

De introducés verlaten tegelijk met u weer het gebouw.

(Bel de Beveiliging ook als de draaideur alleen pashouders doorlaat. De deur wordt dan op afstand ontgrendeld voor uw introducés.)

6.

Meld verlies of diefstal van uw toegangspas onmiddellijk.

U kunt hiervoor 24 uur per dag terecht bij de Dienst Beveiliging in gebouw de Spiegel, maar u kunt ook bellen: 053-489 2134.

7.

Bij ongelukken of calamiteiten:

Gebruik dan (en alleen dan) het alarmnummer 053-489 2222

De sancties

Het gebouwtoegangssysteem is een combinatie van gedragsregels en elektronische hulpmiddelen. Het doel ervan is zoveel mogelijk veiligheid te scheppen met zo min mogelijk overlast voor u als gebruiker. Dat maakt wel dat het systeem alleen werkt als iedereen, ook u zich aan die regels houdt. Daarom wordt bij overtredingen voortaan uw toegangspas geblokkeerd en u mag dan niet meer buiten kantooruren in het gebouw zijn.

De controle op naleving wordt geïntensiveerd. Op verzoek van een beveiligingsmedewerker moet u in het gebouw uw toegangspas én een wettig legitimatiebewijs kunnen tonen ter controle. Alle verkeer bij de toegangsdeuren wordt met beveiligingscamera’s opgenomen. Mede door analyse van die beelden weet de Dienst Beveiliging met welke pasjes de regels zijn overtreden.

Mail voor meer informatie: servicedesk@fb.utwente.nl

Plaatsingsdatum

27-01-2017