Reparaties in de collegezaal

Omschrijving

Kleine reparaties van het meubilair en de apparatuur in de collegezalen

Toelichting

Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het meubilair en de apparatuur in de poolzalen. Reparaties worden zoveel mogelijk planmatig uitgevoerd, zodat gebruikers zo min mogelijk overlast ervaren.

Bestelwijze

Mocht u gebreken constateren of vragen hebben over deze dienstverlening dan kunt u terecht bij de Servicedesk van uw gebouw.

Verantwoordelijkheid

Het onderhouden van de collegezalen is de verantwoordelijkheid van de interne dienst van uw gebouw.

Links

Ondersteuning in gebruik collegezalen

Storingen verhelpen

Opstellingen realiseren

Orde en netheid

Plaatsingsdatum

16-01-2012