Afvalstoffen

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

De afvoer van afvalstoffen

Toelichting

De universiteit kent een gescheiden inzameling, milieuvriendelijke eindverwerking en recycling van afvalstoffen.

Voor het afvoeren van afval heeft het Facilitair Bedrijf per 1 januari 2017 een contract afgesloten met Suez.

Ophaalschema

De verschillende afvalstromen kennen vaste ophaaldagen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke dagen dit zijn. Tijdelijke extra afvalcontainers kunt u bestellen via de Servicedesk van uw gebouw. Bij de afvalcontactpersonen van uw gebouw ligt de handleiding afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval ter inzage. In deze handleiding staat onder andere beschreven wat wel en niet kan worden afgevoerd en hoe het gevaarlijk afval dient te worden verpakt en aangeleverd.

Ophaalschema

Let op: ten opzichte van 2016 zijn de inzameldagen van de swill en glascontainers gewijzigd van respectievelijk dinsdag en woensdag naar maandag!

Afvalstroom

Frequentie

Inzameldag

Restafval ondergrondse containers

2x per week

Dinsdag & Vrijdag

Restafval rolcontainers 240L

(op de campus)

1x per week

Aanbieden dinsdags voor 08.00 uur

Dinsdag

Glas rolcontainers 240L

1x per week

Uiterlijk maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Aanbieden maandags voor 08.00 uur

Alle gebouwen met een kantine/restauratieve voorziening gaan standaard mee in de wekelijkse rondes. (mits aangeboden)

Overige locaties gaan op afroep

Maandag

Swill rolcontainers

1x per week

Aanbieden maandags voor 08.00 uur

Maandag

Reiniging rolcontainers

Op afroep

Reiniging gebeurd tussen 10.00 – 12.00 uur

Dag van reiniging wordt na aanvraag kenbaar gemaakt

 

Gevaarlijk afval

1x per week.

Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij centrale Servicedesk FB

Ophalen gebeurd tussen 09.00 – 11.00 uur

Donderdag

Papier ondergrondse containers

2x per week

Dinsdag & Vrijdag

Papier rolcontainers 240L

1x per week

Aanbieden dinsdags voor 08.00 uur

Dinsdag

Vertrouwelijk papier

1x per week

Uiterlijk maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij servicedesk FB

Aanbieden dinsdags voor 08.00 uur

Dinsdag

Grof vuil

1x per 2 weken in oneven week

Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB


Aanbieden donderdags tussen 08.00 – 10.00 uur

Ophalen gebeurd tussen 10.00 – 15.00 uur

Donderdag

Hout

1x per 2 weken in oneven week

Uiterlijk dinsdags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Aanbieden donderdags voor 08.00 uur

Donderdag

Afzet/perscontainer

Op afroep

Aanmelden bij Servicedesk FB

Op afroep

Oud ijzer

1x per week

Uiterlijk maandags vóór 12.00 uur aanmelden bij Servicedesk FB

Aanbieden woensdags tussen 08.00 – 09.30 uur.

Ophalen gebeurd tussen 10.00 – 12.00 uur

Woensdag

Klein wit- en bruingoed

Op afroep

Aanmelden bij Servicedesk FB

 

Kosten

Het afvoeren en verwerken van het meeste afval behoort tot de standaard dienstverlening en wordt niet apart in rekening gebracht.

Kosten voor het verwerken van gevaarlijk afval en vervuild afvalglas worden bij de betreffende faculteit/dienst in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheid

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende afval kunt u contact opnemen met de servicedesk van uw gebouw. Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met de afvalcoördinator, de heer N. Pariënte: n.pariente@utwente.nl.

De contractmanager Afval is verantwoordelijk voor het contractbeheer.

De operationele uitvoerder is Suez.

Links

Regeling afvalstoffen – afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Suez

Plaatsingsdatum

08-02-2017