Arbo: werken in een besloten ruimte

Werken in besloten ruimtes

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Omschrijving

Werken in besloten ruimtes

Toelichting

In diverse UT gebouwen zijn besloten ruimtes (o.a. kelders) aanwezig. De ruimtes zijn veelal plekken waar technische installaties van de gebouwen zich bevinden. Betreden van deze ruimtes is voor onderhoud, storingen, controle en installatiewerk af en toe noodzakelijk.

Het beleid van het FB in deze is dat alleen het FB toegang heeft tot deze ruimtes en daar installaties mag (laten) plaatsen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waar geen goed alternatief voorhanden is, kan onder voorwaarden hier van afgeweken worden. Zo hebben in enkele gevallen gebruikers van het gebouw specifieke apparatuur in de kelder geplaatst ten behoeve van onderzoeksopstellingen. De gebruiker is verantwoordelijk voor deze apparatuur.

Vanuit het oogpunt van veiligheid is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over het betreden van en werkzaamheden verrichten in deze ruimtes, daar deze ruimtes vaak aangemerkt kunnen worden als besloten ruimtes, waar specifieke afspraken voor gelden.

Regels voor het werken in besloten ruimtes

Per ruimte wordt bekeken wat de specifieke afspraken worden om zowel de veiligheid als de goede werking van de installatie te waarborgen. Deze worden schriftelijk vastgelegd en door een vertegenwoordiger van het FB en een vertegenwoordiger van de gebruiker ondertekend.

Voorbeelden van regels:

1.

Dragen van een safety-cap of helm verplicht.

2.

Verplichte aanwezigheidsmelding op het white-board bij de ingang, bij verlaten weer wissen.

3.

Toegang alleen voor geautoriseerd personeel.

4.

Toegangsdeur mag niet onbeheerd onafgesloten blijven.

5.

Gevaarlijke werkzaamheden (bv. lassen, slijpen) mogen alleen met een werkvergunning van het Facilitair Bedrijf (FB) van de Universiteit Twente.

6.

Installatiewerkzaamheden mogen alleen met medeweten en toestemming van het FB.

Verantwoordelijkheid

De ruimtes behoren toe aan het Facilitair Bedrijf (FB). De eerder genoemde activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het FB. De werkgever is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling met betrekking tot de werkzaamheden die haar werknemers verrichten. De werknemer is verplicht zich aan de door eigenaar of werkgever opgelegde regels te houden.

Toezichthouders

De contractmanagers en de VGM-coördinator van het FB zijn toezichthouders. Zij mogen partijen die zich niet aan de afspraken houden, hierop aanspreken en bij herhaling de toegang ontzeggen.

Contactpersoon

Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met de VGM-coördinator van het FB: Henri Holtkamp, henri.holtkamp@utwente.nl , telefoon 053 489 5820.

Links

UT-huisregels

Plaatsingdatum

05-11-2014