Diensten ABC

In deze diensten catalogus kunt u een beschrijving vinden van alle dienstverlening die het Facilitair Bedrijf u biedt. U kunt op verschillende wijzen zoeken naar de informatie die u nodig heeft: diensten gesorteerd op alfabetische volgorde, per onderdeel of per thema. U kunt in de rechterbovenhoek ook zelf zoeken naar informatie.


Op alfabet:

A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Per onderdeel:

Beveiliging | Catering | Contractbeheer | Evenementen | Inkoop

Interne Dienst | Onderhoud | Reserveringen | Servicedesk | Logistiek

Per thema:

Huisvesting | Post | Schoonmaak | Toegang