Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn.

Een nieuw academisch jaar is weer aangebroken en voor het Facilitaire Bedrijf, dienst beveiliging is dit een gelegenheid u op enkele punten te wijzen aangaande de veiligheid van uw persoonlijke bezittingen en UT eigendommen.

Hoewel Security Awareness de nodige aandacht krijgt binnen de Universiteit Twente wil dit nog niet zeggen dat uw persoonlijke- of UT eigendommen altijd veilig zijn. Een kwaadwillende kent veelal de weg en heeft zich georiënteerd op zwakke plekken die hij tot zijn of haar doelwit maakt.

Jaarlijks wordt de Dienst Beveiliging geconfronteerd met het feit dat het kwaadwillenden te gemakkelijk wordt gemaakt zich ongewenst dingen toe te eigenen. Namens de Beveiliging wil ik, u van een paar waardevolle tips voorzien;

1. Sluit ramen en deuren van de ruimte af als u als laatste de ruimte verlaat al moet u, ook al is het maar voor een kort moment de ruimte verlaten.

2. Verwijder uw portemonnee of waardepapieren uit uw jaszak als u uw jas aan een kapstok heeft hangen, ook al staat deze in uw eigen werkruimte. Plaats tevens uw tas uit het zicht.

3. Zorg voor u naar huis gaat voor een clean desk en ruim waardevolle spullen op in een afgesloten kast.

4. Pas op met apparatuur zoals beeldschermen, computers en printers welke dicht bij een raam staan. Veelal biedt het opzettelijk vernielen van een raam de kwaadwillende de gelegenheid deze spullen in een zeer kort tijdbestek weg te nemen.

5. Verder adviseer ik u, “wees alert op alles wat afwijkt”. Schroom niet de Servicedesk van het gebouw waar u zich bevindt of de Dienst Beveiliging te bellen als u afwijkingen of verdachte situaties waarneemt.

6. Mocht u onlangs alle goede voorzorgsmaatregelen toch het slachtoffer zijn van ongewenst bezoek, maak hiervan melding bij de Dienst Beveiliging en doe tevens aangifte bij de politie aangifte. Dit is belangrijk want alleen zo ontstaat inzicht in de totale gesteldheid op veiligheidsgebied en kunnen indien nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Dit laatste kan in vele gevallen via Internet www.politie.nl

De Dienst Beveiliging is de hele week permanent, dag en nacht op het UT terrein aanwezig en bereikbaar in gebouw de Spiegel.

Telefoon 053-489 2134 of in noodgevallen 053-489 2222.

26-01-2017