Wat is een Tête a Tête?

Een Tête a Tête is een door de Stichting Faculty Club georganiseerde, informele discussiebijeenkomst. Er wordt een thema gekozen aan de hand van wat er maatschappelijk of bestuurlijk speelt ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Per bijeenkomst worden 2 discussianten (intern of extern) gezocht, die bereid zijn een aantal stellingen te verdedigen. Het debat wordt door een derde persoon gemodereerd. Een Tête a Tête is voornamelijk intern gericht, maar afhankelijk van het onderwerp kan deze ook extern gericht zijn.

Deze debatten zijn onder meer bedoeld om bij te dragen aan uitwisseling tussen UMT en ‘de werkvloer.’ Daarom wordt gestreefd naar aanwezigheid van een lid van het CvB en leden van het UMT.