verslag tete a tete 'Wetenschapscommunicatie, 4e kerntaak van de UT?', 16 januari 2016

Sprekers: Hedwig te Molder (hoogleraar Wetenschapscommunicatie UT )

Rob van Hattum (directeur wetenschapsprogramma’s bij de VPRO)

Moderator: Albert van den Berg

Met een goed gevulde Blomzaal start de tete a tete met een korte vragenronde van Albert van den Berg aan beide sprekers.

Maar de hoofdvraag van deze avond was natuurlijk of wetenschapscommunicatie wel of geen kerntaak van de UT is. Wat was de mening van beide sprekers?

Rob: ‘Jazeker is het een kerntaak, maar het is natuurlijk niet voor alle wetenschappers weggelegd om kort en bondig een goede uitleg te geven over onderzoek’. Daarbij adviseert hij om de wetenschappers het vertrouwen te geven om breder te kunnen en mogen spreken dan alleen binnen hun eigen onderzoek. Ze moeten in algemene bewoordingen kunnen vertellen wat er UT-breed speelt. Heel belangrijk is volgens Rob, dat er op het moment dat de wetenschapper beslissend onderzoek doet, gefilmd wordt. Hij moet namelijk kunnen uitleggen waarom hij dit onderzoek en hoe het resultaat tot stand is gekomen. Hij moet leren hoe hij dit duidelijk kan overbrengen en Rob adviseert om hier al tijdens de studie aandacht aan te besteden.

Hedwig: ‘Absoluut is wetenschapscommunicatie de 4e kerntaak van de UT. Maar je moet het niet als losse kerntaak zien, maar deze moet geïntegreerd worden in de andere 3 kerntaken: onderzoek, onderwijs en valorisatie’. Volgens Hedwig is de grootste rol in de wetenschapscommunicatie voor de wetenschapper zelf. Hij moet zich vooral ontwikkelen op de dialoog, het kunnen voeren van een maatschappelijk debat. Ook Hedwig pleit er voor om hier in de opleiding al aandacht aan te besteden.

Er waren geen grote meningsverschillen tussen beide sprekers maar het was absoluut een interessante en succesvolle bijeenkomst. Met dank aan Rob, Hedwig en moderator Albert.