Verslag rondetafelgesprek 'Rol ITC binnen UT', 29 juni 2015

Sinds kort organiseert de Stichting Faculty Club (SFC) rondetafelgesprekken. In een kleine setting wordt aandacht besteed aan relevante onderwerpen die een brede belangstelling hebben. Het eerste rondetafelgesprek op 29 juni 2015 betrof de rol van ITC binnen de UT.

Het ITC is een aparte faculteit, met een sterk eigen profiel. Het ITC is inhoudelijk aanvullend met o.a. raakvlakken met CTIT en IGS. ITC en UT vinden elkaar al op het vlak van onderzoek, maar ze kunnen elkaar nog meer versterken op het gebied van onderwijs. Dat zou bijv. kunnen in projecten waar studenten van allerlei richtingen in kunnen stromen.

Een sterk element van het ITC is internationalisering, samen met een sterke branding. Key asset is een groot netwerk (> 20.000) van alumni, gekoppeld aan een goed georganiseerd alumnibeleid. Deze alumni zijn uitstekende ITC-ambassadeurs bij de bedrijven en organisaties waar ze werken. Dit netwerk kan waardevol zijn om internationale studenten naar de UT te trekken. In ontwikkelingslanden zouden wellicht techniektuinen voor onderzoek opgezet kunnen worden. Andersom kan de UT waardevol zijn om het ITC nationaal meer te profileren. In de Vision2020 vindt het ITC vindt zich met name terug in de internationaliseringsparagraaf. Het UT logo “HTHT” kan via de inbreng van het ITC een sterkere focus geven op technieken en toepassingen in ontwikkelingslanden.

Bij de voorziene komst van het ITC naar de campus zullen niet alle drempels verdwijnen. Er zullen wel meer perspectieven komen voor samenwerking met de andere faculteiten en opleidingen van de UT.

Dit eerste rondetafel overleg zal een vervolg krijgen. Begin volgend jaar wordt een tete a tete georganiseerd met als thema: ‘de rol van de UT met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking’.