Verslag tete a tete 'De UT naar het Oosten', 2 november 2016

Het was een interessante en drukbezochte discussiebijeenkomst die plaatsvond in de Blomzaal van de Faculty Club. Discussianten waren Geert de Wulf (CTW) en Albert van den Berg (EWI/TNW). Alfred Stein (ITC) modereerde de bijeenkomst.

Uitgangspunten waren de stellingen:

Het MPC en Fraunhofer moeten volop worden ingezet bij de werving van nieuwe Duitse studenten en kan leiden tot totaal 25% studentenaandeel uit Duitsland. En dan niet voor psychologie! - Albert van den Berg

Met de komst van deze belangrijke Duitse instituten versterkt Twente – en dat geldt zowel voor de universiteit als voor de regio -  haar imago als betrouwbare, innovatieve en ondernemende partner in binnen- en buitenland. Twente verenigt de eigenschappen van het beste land om een bedrijf te starten (Nederland) met dat van het beste land om zaken te doen (Duitsland). - Geert de Wulf

Hoofdpunten die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen:

De komst van Max Planck en Fraunhofer naar de UT is een groot succes en zorgt voor een goede naamsbekendheid van de UT en de regio. We kunnen hiermee de instroom van goede, technische studenten uit Duitsland, maar ook uit andere landen, verhogen.

Zijn er grenzen aan het succes?

Het Fraunhofer vertegenwoordigt toponderzoek vooral gericht op de praktijk, terwijl het Max Planck instituut voor wetenschappelijk sterk is. Dit kan de samenwerking met het bedrijfsleven versterken, als we beide instituten goed binnen de UT laten indalen.

Hoe gaan we verder?

De UT zou in meer van haar domeinen initiatieven kunnen nemen tot samenwerking met afzonderlijke gerenommeerde instituten. Dit is wel een zeer intensieve en tijdrovende klus. Het is daarom belangrijk een goede afweging te maken voor de juiste combinatie van instituut en domein.

Hoe gaan we de instituten in andere landen marketen?

-

Taskforce in Duitsland installeren om technische studenten over te halen naar Enschede te komen.

-

Bij de Master Open Dagen meer aandacht op de nieuwe instituten vestigen