Persbericht: Studenten UT ontwerpen vernieuwende duurzame straatverlichting (in Dutch)

­­­­­­­­

PERSBERICHT

Almelo, 12 februari 2013

Studenten UT ontwerpen met Almelose bewoners vernieuwende duurzame straatverlichting

Op 13 februari 2013 start Almelo als deelnemer binnen de nationale ontwerpwedstrijd voor innovatieve straatverlichting, Light Challenge 2013. De andere Light Challenge gemeenten zijn Heerenveen, Assen, Groningen, Hardenberg, Nijmegen, Venray, Almere, Rotterdam en Leiden.

De uitdaging aan bewoners en studententeams van de tien deelnemende gemeenten is vernieuwende energiezuinige straatverlichtingconcepten te bedenken. Uniek aan deze wedstrijd is de actieve inbreng van de bewoners, de samenwerking met bedrijven, overheid en onderwijs.

Universiteit Twente

De Universiteit Twente levert het studententeam voor het Almelose project. Gemeente Almelo kan deelnemen aan de Light Challenge dankzij de spontane bereidheid van bewoners. Enthousiaste bewoners van de Volkerinksstraat zullen de studenten van de Universiteit Twente voeden met hun ideeën, reacties en commentaar op de productontwikkeling. De studenten gaan met die informatie aan de slag om een zo optimaal mogelijk lichtconcept te ontwerpen en te bouwen. De gemeente Almelo denkt mee met de studenten en stelt kaders voor veiligheid, werking en ontwerp. In de wedstrijd werken bewoners en studententeams in samenspraak ideeën uit. Ze worden daarbij gecoacht en ondersteund door bedrijven die partner zijn van de Light Challenge 2013. De Light Challenge is meer dan alleen een wedstrijd; de studenten krijgen in het programma bijzondere Masterclasses aangeboden met onder andere André Kuipers.

ROC

De Light Challenge moet een prototype van een nieuw lichtconcept opleveren dat wordt voorgelegd aan een vakjury en bewonersjury. Studenten van het ROC in Almelo zijn gevraagd het prototype te realiseren. Op de finaledag 3 juli 2013 in Rotterdam presenteren alle tien teams hun protoype aan de jury. Dan is bekend of het ontwerp van de UT studenten dat samen met Almeloërs uit de Volkerinksstraat is ontwikkeld, gewonnen heeft.

Provincie Overijssel en Regio Twente

De provincie Overijssel en de Regio Twente zetten zich in voor bewuster verlichten; donker waar het kan en licht waar het veilig en noodzakelijk is. Door onder meer het project Twente Bewust Verlicht en de Light Challenge 2013 te ondersteunen geven zij een impuls aan de ontwikkeling naar innovatieve duurzame openbare verlichting. De openbare verlichting maakt in Nederland ruim 40% uit van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik. Gemeenten doen het nodige om te besparen op die kosten. Ook in de gemeente Almelo zijn aanpassingen uitgevoerd en is verlichting voor een deel vervangen door energiezuinige varianten en is verlichting geoptimaliseerd. Het doel van de Light Challenge is een mogelijke manier te vinden om een straat duurzaam (energieneutraal) te verlichten en tegelijkertijd de leefbaarheid en sociale veiligheid niet aan te tasten, maar te verbeteren. Bewoners hoeven geen angst te hebben dat in het kader van de Light Challenge ineens een geheel ander soort straatverlichting in hun straat wordt geplaatst. Doel van de wedstrijd is vernieuwende productontwikkeling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor nog meer informatie kunt u (binnenkort) ook terecht op www.lightchallenge.nl.

Contactpersonen bij de Gemeente Almelo zijn Dhr. E. Stegehuis (tel. 541103) en Dhr. M. Visscher (541073).Voor meer informatie kunt u ook bellen met Team Communicatie 0546 -541244