Wiskundig model garandeert alle afspraken op één dag

Wiskundig model garandeert alle afspraken op één dag

Zorg op maat voor kinderen met spierziekten

Dankzij een slimme planning hoeven kinderen die lijden aan een spierziekte, niet voor elke afzonderlijke afspraak apart naar het ziekenhuis te komen. De afspraken met verschillende specialisten worden in het Kinderspiercentrum Amsterdam op één dag geconcentreerd: minder belastend voor de patiënt en ook kostenefficiënter. De planning is ontwikkeld door drie wiskundestudenten van de Universteit Twente, samen met onderzoekers van het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR) van deze universiteit.

Met spierziekten zoals de ziekte van Duchenne en spinale spieratrofie, is een kind vaak onder behandeling bij verschillende specialisten. Om toch goed gecoördineerde zorg aan te kunnen bieden, heeft het AMC recent het Kinderspiercentrum Amsterdam opgericht, samen met de Vereniging Spierziekten Nederland. Artsen en therapeuten zijn daar op bepaalde dagen in de maand gezamenlijk aanwezig. Dit voorkomt veel gereis voor de ouders met hun kind, en maakt ook snelle diagnose en afstemming mogelijk.

De UT-studenten Marjan van der Velde, Bert Kiewiet en Ellen Dibbits hebben, ter afronding van hun bachelor Technische Wiskunde, een wiskundig model ontwikkeld waarin zij de wensen van artsen en patiënten verwerken. De zorgcoördinator van het Kinderspiercentrum kan de beschikbaarheid van artsen en therapeuten invoeren in het systeem, en ook aangeven welke specialisten de patiënt moet bezoeken. Een optimale dagplanning is het resultaat van de computerberekeningen.

Het maken van zo’n dagplanning is complex. De verschillende typen onderzoeken en behandelingen in het centrum doen een uiteenlopend beroep op tijd en infrastructuur, soms zal een afspraak pas vóór of na een andere afspraak kunnen plaatsvinden. Ook moet een rusttijd ingecalculeerd kunnen worden, en tijd om van de ene locatie naar de andere te gaan. Bij dit alles moeten ook artsen en therapeuten hun tijd zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Met al deze factoren houdt de methodiek van de drie wiskundestudenten rekening, zodat het maken van een dagplanning slechts enkele minuten vergt.

Het Centre voor Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR) van de Universiteit Twente werkt met vele zorginstellingen in Nederland samen om dit type planningsvraagstukken op te lossen. Met wiskundige modellen zijn zorgprocessen doelmatiger in te richten: dat maakt het niet alleen mogelijk om iets te doen aan de stijgende kosten van de zorg, maar zorgt ook voor een betere kwaliteit van zorg.

Contactpersoon voor de pers: Wiebe van der Veen, tel (053)4894244