Sanquin: combinatie vrije inloop en afsprakenschema’s

Project combinatie vrije inloop en afsprakenschema’s

Achtergrond

Sanquin verzorgt in Nederland alle bloeddonaties en de distributie van bloedproducten onder ziekenhuizen en andere gebruikers. Daarvoor zamelt het ongeveer 300.000 plasmadonaties en 500.000 volbloeddonaties in, waarvoor ongeveer 50 vaste locaties worden gebruikt, aangevuld met ongeveer 100 mobiele locaties. Op de meeste van de vaste locaties worden zowel plasmadonaties al volbloeddonaties afgenomen. Vrijwel alle plasmadonaties vinden plaats op basis van afspraken, die telefonisch of bij een eerde bezoek aan een afnamecentrum worden vastgesteld. Volbloeddonaties vinden bijna altijd plaats op basis van een uitnodiging, waarna de donor zelf kan bepalen of en wanneer hij bloed komt doneren (“Vrije inloop”).

De opdracht

In de nabije toekomst zal er een online systeem worden ingericht waarin volbloed donors een afspraak kunnen gaan plannen voor hun donatie. Donors kunnen dan dus in de agenda van Sanquin kijken, en daarin direct het voor hen meest geschikte tijdstip kiezen en reserveren. De mogelijkheid voor vrije inloop zal voorlopig echter ook blijven bestaan. Om de transitie naar een afsprakenmodel te bevorderen en donors aan te moedigen voortaan ook een afspraak te maken, wil Sanquin de donors met een afspraak voorrang verlenen in het proces.

Het doel van het onderzoek is te bepalen welke afspraakmogelijkheden (“slots”) wanneer moeten worden opengesteld. Er dient daarbij onder andere rekening gehouden te worden met verschillende bloedgroepen, waarnaar een verschillende vraag bestaat. Ook zal er rekening moeten worden gehouden met no-shows. Idealiter houdt het schema ook rekening met wachttijden, door bijvoorbeeld minder afspraken te plannen als veel vrije inloop wordt verwacht.

Onderzoeksvragen

·

Welk percentage van de agenda moet hoe ver van te voren worden opengesteld voor donors? Wanneer wordt de onlineplanning gesloten en kunnen alleen agents nog afspraken plannen? Mogen sommige specifieke groepen donors dan toch nog afspraken plannen?

·

Hoe lang moet een afspraakmogelijkheid (“slot”) zijn om een goede balans te vinden tussen mogelijke wachttijden en bezetting van apparatuur en personeel?

·

Op welke momenten op de dag moeten hoe veel afspraakmogelijkheden (“slots”) voor afspraken beschikbaar zijn? Moeten momenten waarop veel vrije inloop wordt verwacht worden gemeden voor afspraken, om zo de wachttijd te verkorten? Zijn er andere mogelijkheden om door middel van de afspraken de wachttijd positief te beinvloeden?

·

Hoe moet worden omgegaan met bloedgroepen? Bloeddonaties worden in eerste instantie in 8 groepen verdeeld (O-,O+,A+,A-,B+,B-,AB+,AB-), die elke week ieder een inzameldoel hebben. Moeten specifieke slots worden gereserveerd voor bepaalde bloedgroepen? Zo ja, hoe moet de verdeling dan zijn? Moet aan veelgevraagde bloedgroepen (O-) voorrang worden verleend?

·

Hoe wordt omgegaan met no-shows? Op dit moment moeten er afhankelijk van het centrum tussen de 2 en 4 uitnodigingen worden verstuurd om 1 donatie te voltooien. Moet Sanquin de slots overboeken om de afnamecapaciteit optimaal te benutten, met het risico dat wel iedereen komt opdagen en er wachtrijen ontstaan?

Praktische Informatie

De opdracht zal worden uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht en derhalve ongeveer 9 maanden duren.

De opdracht zal deels (minimaal 2 dagen per week, exacte dagen in overleg te bepalen) worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van Sanquin (Plesmanlaan 125, 1066XC Amsterdam) en verder thuis en/of op de Universiteit Twente.

Informatie en sollicitatie.

Stuur indien je geïnteresseerd bent een motivatie, cijferlijst en cv naar Sem van Brummelen (s.p.j.vanbrummelen@utwente.nl)