SKO en ETP vergeleken

SKO

SKO heeft als einddoel certificering, de deelnemer krijgt een certificaat als hij of zij voldoet aan een aantal beoordelingscriteria. De beoordeling vindt plaats op grond van een door de docent geschreven document. SKO kent een traject met een start (aanmelding, intake, goedkeuring) en afronding binnen één jaar. Het resultaat is dat de deelnemende docent heeft getoond <competentie>. Het SKO-programma is door de UCO goedgekeurd. In 2016-2017 start een pilotgroep. Naar verwachting nemen twee of drie EWI-docenten hieraan deel.

ETP

ETP richt zich op de vorming van een netwerk van excellente docenten. Docenten die zich ontwikkeld hebben tot topdocent kunnen solliciteren naar het lidmaatschap van het netwerk. De wijze waarop zij die ontwikkeling hebben doorgemaakt is aan de docenten zelf. Daarvoor zijn geen regels, wel biedt de onderwijsorganisatie voldoende (individuele) ondersteuning aan. Sollicitanten worden, op grond van selectiecriteria, beoordeeld zoals dat in sollicitatieprocedures gewoon is. Sollicitatiegesprek, motivatiebrief, CV, aanbevelingsbrief, referenties kunnen elementen van de procedure zijn. Het resultaat is een netwerk van topdocenten die zich niet alleen kenmerken door de competenties die ze hebben, maar ook door de invloed die ze hebben op hun onderwijsomgeving.

SKO en ETP

Om te kunnen solliciteren naar een plek in het ETP-netwerk moet de docent zich ontwikkelen tot excellent docent. De docent kan dat zelfstandig doen, hij kan ook (op weg) geholpen worden door een adviseur of collega. Een heel geschikte eerste stap richting topdocent is deelnemen aan SKO. In hoeverre SKO op den duur een noodzakelijke stap moet worden, moet zich nog uitwijzen.