Internationaal perspectief

Dit initiatief wordt afgezet tegen ontwikkelingen op internationaal niveau. De UT (EWI en ITC) neemt als een van ruim 10 universiteiten deel aan een internationaal onderzoek, uitgevoerd door Ruth Graham in opdracht van de Royal Academy of Engineering. De definitie van excellent docentschap, de criteria waarop we excellentie beoordelen en de wijze waarop docenten hun onderwijsniveau kunnen tonen stellen we vast in voortdurende wisselwerking met de template, ontwikkeld door Graham.