Deelnemers aan de pilot ETP

Om organisatorische redenen (informeren management, benodigde financiële middelen, tijd en ondersteuning) wordt voor half juli 2016 geïnventariseerd welke docenten in deze pilot willen participeren en welke wensen zij tav de middelen hebben. Participatie betekent tevens mee praten

In de pilot is het voor een beperkte groep docenten mogelijk deel te nemen aan het UT-leertraject SKO. Het gaat om de eerste versie van SKO, ook in de vorm van een pilot. SKO vormt een goede basis om verder te ontwikkelen naar de boven beschreven rol van ETP’er.