Netwerk van excellente docenten (pilot 2016-2017)

Looptijd pilot

1 september 2016 – 1 juli 2017

Beoogde resultaten van de pilot

Het streven is aan het eind van het studiejaar 2016-2017 de volgende resultaten te behalen:

  • 5 à 10 docenten hebben zich verder ontwikkeld richting ETP, met ondersteuning in verschillende vormen.
  • Een ontwikkelingsplan voor ETP 2017-2018.
  • Een EWI-definitie van excellent docentschap, een bijgestelde, bij EWI passende set selectiecriteria voor ETP, plus een beschrijving hoe bewijzen van eigen niveau geleverd worden.