rooster

De eerste module begint in het derde kwartiel van de Propedeuse en de laatste module eindigt in het vierde kwartiel van de B1. De individuele scriptie kan worden uitgevoerd in het eerste semester van de B2. Er is ook de mogelijkheid om de eindscriptie op te nemen in een Minor Wiskunde:

propedeuse-kw1 propedeuse-kw2 Bewezen bewijzen Discrete Wiskunde
Algebra Lineaire Analyse Stochastiek Dynamische Systemen
Eindscriptie Eindscriptie bachelor3-kw3 bachelor3-kw4

Rooster per kwartiel

De eerste week van het kwartiel is er geen college. In de resterende 7 weken is er wekelijks een college. College bijwonen en voorbereiden vergt 1EC. De resterende 1.5 EC is nodig voor de huiswerk sets en, voor sommige modules, huiswerk met een presentatie.

geen college HC 1 HC 2 HC 3 HC 4 HC 5 HC 6 HC 7

Alle colleges zijn op maandagavond van 18:15 tot 20:00 en vinden plaats in Citadel T100.

De eindscriptie

Tijdens de colleges zal je oog vallen op dat ene resultaat of die ene speciale module of toepassing. In de afsluitende scriptie krijg je de ruimte om je verder te verdiepen in dat resultaat of die toepassing. De scriptie is individueel en het wordt afgesloten met een verslag en een voordracht.

Minor wiskunde

Er is ook de mogelijkheid om de eindscriptie te verbreden tot een minor wiskunde. Als je dit wat lijkt neem dan contact op met Brigit Geveling