Roosteren

Een deel van mijn onderzoek richt zich op problemen die vallen onder de noemer van roosters maken. Deze roosters kunnen verschillende zaken betreffen. Hieronder staan drie gebieden waar roosterproblemen voorkomen. Daarnaast is er een pagina over het basismodel; deze pagina is wiskundiger.