Hoeveel Fietsen op het Station?

[Master's thesis]

Onlangs heeft Goudappel Coffeng een nieuwe methode ontwikkeld (WINST) om het aantal in- en uitstappers van een nieuw station te voorspellen (zie: http://www.goudappel.nl/actueel/2012/03/12/winst-methode/). Deze methode maakt gebruik van een zogenaamde Reference Class Forecasting. We denken dat deze methode ook toe te passen is op andere vraagstukken zoals het fietsparkeren bij stations. Met name de vraag hoeveel parkeerplaatsen zijn noodzakelijk en welke variabelen/gegevens zijn nodig om dit goed te voorspellen. En is de methodiek achter WINST daarvoor geschikt of zijn er betere methoden.

De exacte opdracht zullen we met de student, UT-begeleider en begeleider vanuit Goudappel Coffeng verder vorm geven. Het is de bedoeling dat de student bij Goudappel op kantoor werkzaam is. De locatie (Eindhoven of Deventer) is afhankelijk van de interne begeleiding en kunnen we nog wel verder afstemmen.

Neem voor meer informatie contact op met Marc Uetz.